16 Kwiecień 2014 roku

Aktualności

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

2014-04-08

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.
 
Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo lecz również prywatnie. Podatnikowi przysługuje ograniczone do wysokości 50 proc. prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami. Pełne odliczenie (tj. w wysokości 100 proc.) będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Komunikat - E-usługi Administracji Podatkowej

2014-03-25

Dostępność usług przez internet jest dziś standardem. Administracja Podatkowa chce być nowoczesna, efektywna i przyjazna dla obywateli. Stąd wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wykorzystuje nowe technologie informatyczne, w celu lepszej dostępności usług i usprawnienia kontaktu z urzędem skarbowym.

Czytaj więcej

Aplikacja do sprawdzania zwrotów

2014-03-12

Informacja dla podatników korzystających ze zwrotów podatkowych.

Informujemy, że status swojego zwrotu podatkowego można sprawdzić za pomocą aplikacji dostepnej pod adresem http://zwroty.iskarb.pl.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie

2014-03-05

W związku z otrzymanymi sygnałami o osobach podających się za pracowników urzędu skarbowego i usiłujących wszcząć kontrolę prowadzonej dokumentacji podatkowej oraz ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że pracownicy urzędów skarbowych oraz inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, w uzasadnionych przypadkach mogą wszcząć kontrolę wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowych.

Jeżeli osoby usiłujące wszcząć kontrolę nie posiadają legitymacji służbowych lub nie chcą jej okazać i zachodzi podejrzenie, że osoby te nie są pracownikami organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej należy niezwłocznie zawiadomić policję oraz właściwy urząd skarbowy.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie - CEIDG

2014-02-12

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze informuje, w związku z pojawiającymi się przypadkami oferowania za opłatą wpisów do rejestrów przedsiębiorców, które nie stanowią Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

Do wszystkich tego typu przypadków odpłatnego wpisu do rejestrów przedsiębiorstw należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie dotyczą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Czytaj więcej

Uniknij kosztów egzekucyjnych – płać w terminie

2014-02-06

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze uprzejmie przypomina o terminowym płaceniu podatków. Brak zapłaty podatku w terminie powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W toku tego postępowania naliczane i pobierane są koszty egzekucyjne stanowiące dodatkowe, często bardzo duże, i zbędne obciążenie dla podatnika. Zapłata podatku w terminie pozwala uniknąć nie tylko odsetek, ale również kosztów egzekucyjnych.

Czytaj więcej

Zostaw swój email w urzędzie skarbowym

2014-02-06

Naczelnicy urzędów skarbowych województwa lubuskiego chcą usprawnić komunikację z klientem. W tym celu zachęcają mieszkańców Ziemi Lubuskiej, by podczas wizyty w swoim urzędzie skarbowym zostawiali swój numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Taka forma komunikacji pozwoli na szybkie i bieżące przesyłanie informacji do obywatela.

Czytaj więcej

Dane teleadresowe

2014-01-28

 

tel. 68 456 06 00

fax. 68 456 06 01


Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek

od 7 15 do 15 15

 

dyżur - sala obsługi - poniedziałek

od 15 15 do 18 00

Czytaj więcej

1% podatku dla organizacji pozytku publicznego

2014-01-24

Czytaj więcej

Dzień otwarty w Urzedzie Skarbowym w Świebodzinie

2014-01-24

Czytaj więcej

1 z 2  Nastepna >>