01 Luty 2015 roku

Aktualności

Informacja o firmie Eucomdat

2015-01-16

Informacja o praktykach stosowanych przez austriacką firmę Eucomdat Company Data GmbH

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie informuje o praktykach stosowanych przez austriacką firmę Eucomdat Company Data GmbH.

Czytaj więcej

Nowe zasady w uldze dla dzieci

2015-01-16

Od 1 stycznia 2015r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci.

Więcej czytaj na http://www.finanse.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Likwidacja zaświadczeń VAT-25

2014-12-22

Z dniem 1 stycznia 2015r. znosi się obowiązek uzyskania z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaświadczenia (VAT-25) potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku VAT lub brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu tych pojazdów.

Czytaj więcej

Nie daj się uzależnić od hazardu

2014-12-22

Nie daj się uzależnić od hazardu

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-19

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Czytaj więcej

Kampania informacyjna dla płatników

2014-12-12

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną.

Czytaj więcej

Nabyłem spadek - co dalej?

2014-12-12

Nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia podlega podatkowi od spadków i darowizn. Oznacza to, że każdy ze spadkobierców obowiązany jest co do zasady zgłosić takie nabycie do właściwego urzędu skarbowego. Niniejszy informator podpowiada, jak bez problemów wypełnić ten obowiązek:

Czytaj więcej

Kampania medialna: Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz

2014-12-10

Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek [1] wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów.

W związku z tym rozpoczynamy kolejną część akcji społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!”, współorganizowanej przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Czytaj więcej

Nowe zasady składania PIT-ów

2014-11-21

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych:

Więcej czytaj na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Finansów

2014-07-07

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

Czytaj więcej

1 z 3  Nastepna >>